Kontakti

Vēlaties sazināties ar mums vai uzzināt vairāk par mūsu produktiem? Lai saņemtu sīkāku informāciju par mūsu uzņēmumu, produktiem un sadarbības iespējām. Mūsu profesionālais atbalsta komanda ir gatava palīdzēt jebkurā jūsu interesējošajā jautājumā. Sazinieties ar mums pa tālruni, e-pastu vai aizpildiet kontaktformu, un mēs atbildēsim jums pēc iespējas ātrāk.

Apciemo mūs

Piegādes transportam

AS Brīvais vilnis gadu gaitā izkristalizējušās vērtības

Produkts

Produkts ir mūsu vizītkarte. Tam jānes uzņēmuma un izcelsmes valsts vārds pasaulē pārliecināti. Nemainīgas vērtības un uz inovācijām balstīti jauni produkti – Brīvais vilnis sabalansē vēsturisko ar aktuālo un nākotni.

Cilvēks

Darbinieks, partneris vai patērētājs – mums ir svarīga cieņpilna attieksme un dabiski motivēta iesaiste. Droša un cienījama darba vieta. Atklāta un cieņpilna sadarbība. Dabīgi produkti, kvalitāte un patiesa informācija par izejvielām. Mums tas ir svarīgi, jo tas ir cilvēcīgi.

Laiks

Mūsu patērētājam laiks ir svarīgs, tāpēc mēs piedāvājam ērti, uzreiz lietojamu produkciju, jebkādā vidē. Laiks ir būtisks arī mūsu uzņēmumam – mēs cienām aizgājušos laikus un saglabājam zināšanas, tradīcijas un atsevišķus produktus, bet nosakām šodienu un nākotnes laiku ar ražošanas un pārtikas tehnoloģiju inovācijām arvien jaunu produktu radīšanai.

Pārliecinātība

Stabila izaugsme, kas balstīta uz uzņēmuma spēju apzināšanos un pragmatisku arvien jaunu tirgu apgūšanu. Brīvais vilnis ir partneriem, piegādātājiem un patērētājiem drošs uzņēmums.

Atbildība

Atbildība par savu vidi, cilvēkiem, izejvielām ir viens no pamatelementiem Brīvā viļņa ilglaicīgumā. Mūsu produkcija ir veikalu plauktos globāli, bet mēs paturam prātā, ka mūsu balsts ir mūsu izcelšanās un ražotnes vieta, kuru godprātīgi atbalstīt attīstībā ir mūsu atbildība. Brīvais vilnis ir lielākais nodokļu maksātājs savā novadā.

Atsauksmes