Par uzņēmumu

AS Brīvais vilnis ir zivju pārstrādes uzņēmums Ziemeļlatvijā, Salacas upes un Baltijas jūras krastā ar vairāk nekā 70 gadu vēsturi. Pieredzējis, bet vienmēr nākotnē raugošs, inovatīvs, zivju produktu patērētāju prasībām un vēlmēm līdzi sekojošs ražotājs. Ja vēlies iepazīties ar AS Brīvais vilnis un produkcijas attīstību un izaugsmi cauri laikiem – aplūko to šeit. 

Brīvais vilnis šobrīd vairāk kā 40 valstīs piedāvā vairāk kā 100 dažādas zivju konservu produkcijas – gan vēsturiski sevi pierādījušās brētliņas, šprotes un zivju pastēti, gan dāvanu komplektus, gan jauninājumus, ko izstrādājuši Brīvais vilnis pārtikas tehnologi, izzinot patērētāju vēlmes un intereses.

Produkts

Produkts ir mūsu vizītkarte. Tam jānes uzņēmuma un izcelsmes valsts vārds pasaulē pārliecināti. Nemainīgas vērtības un uz inovācijām balstīti jauni produkti – Brīvais vilnis sabalansē vēsturisko ar aktuālo un nākotni.

Cilvēks

Darbinieks, partneris vai patērētājs – mums ir svarīga cieņpilna attieksme un dabiski motivēta iesaiste. Droša un cienījama darba vieta. Atklāta un cieņpilna sadarbība. Dabīgi produkti, kvalitāte un patiesa informācija par izejvielām. Mums tas ir svarīgi, jo tas ir cilvēcīgi.

Laiks

Mūsu patērētājam laiks ir svarīgs, tāpēc mēs piedāvājam ērti, uzreiz lietojamu produkciju, jebkādā vidē. Laiks ir būtisks arī mūsu uzņēmumam – mēs cienām aizgājušos laikus un saglabājam zināšanas, tradīcijas un atsevišķus produktus, bet nosakām šodienu un nākotnes laiku ar ražošanas un pārtikas tehnoloģiju inovācijām arvien jaunu produktu radīšanai.

Pārliecinātība

Stabila izaugsme, kas balstīta uz uzņēmuma spēju apzināšanos un pragmatisku arvien jaunu tirgu apgūšanu. Brīvais vilnis ir partneriem, piegādātājiem un patērētājiem drošs uzņēmums.

Atbildība

Atbildība par savu vidi, cilvēkiem, izejvielām ir viens no pamatelementiem Brīvā viļņa ilglaicīgumā. Mūsu produkcija ir veikalu plauktos globāli, bet mēs paturam prātā, ka mūsu balsts ir mūsu izcelšanās un ražotnes vieta, kuru godprātīgi atbalstīt attīstībā ir mūsu atbildība. Brīvais vilnis ir lielākais nodokļu maksātājs savā novadā.

Ja mūsu vērtības sakrīt un jūs gribat uzzināt par sadarbības iespējām ar AS Brīvais vilnis

Mūsu stāsts

Salacgrīvas zvejnieku kolhozs "Brīvais Vilnis" un tā nozīme pilsētai

1949. gadā Salacgrīvā ar Latvijas PSR Zivrūpniecības ministrijas lēmumu tika izveidots zvejnieku kolhozs “ Brīvais Vilnis”, kas ir bijis un joprojām ir Salacgrīvas pilsētas veidojošais uzņēmums, lielākais darba devējs un nodokļu maksātājs Salacgrīvā. Par kolhoza naudu tika uzcelta Salacgrīvas skola, kultūras nams, daudzas dzīvojamās mājas un citi pilsētas infrastruktūras objekti

Padomju laika ražošanas ēku un infrastruktūras saglabāšana un izmantošana

1985. gadā ir uzcelti ražošanas korpuss, kas ir padomju laika industriālās dzelzsbetona celtniecības tipisks paraugs, kurā ražošana notiek arī mūsdienās, tolaik tika izbūvēta arī saldētava, kur saldēšanas procesā netiek izmantots ozona slānim bīstamais freons un tajā pat laikā arī katlu māja, kas darbojas ar šķeldu.

Vēsturisko ražošanas iekārtu un interjera saglabāšana

Uzņēmums ikdienā rūpējas par gan par telpām, gan vēsturiskajām ražošanas iekārtām, tāpēc lielākā daļa no tām ir lieliskā darba stāvoklī un turpina kalpot vēl joprojām. Interjerā apzināti tiek saglabāta vēsturiskā, padomju laiku stilistika, sniedzot nenovērtējamu piedzīvojumu ražotnes ekskursiju apmeklētājiem.

No kolhoza līdz akciju sabiedrībai

1992. gadā “Brīvais Vilnis” pārtop par publisku akciju sabiedrību, ar specializāciju zvejniecībā un zivju konservu ražošanā. “Brīvais Vilnis” ir viens no uzņēmumiem, kuram pieder “ Rīgas šprotes” preču zīme.

Vēsturisko etiķešu un dizaina saglabāšana mūsdienās

Produkcijas etiķešu stilistika arī tiek saglabāta vēsturiskā, padomju laikā izstrādātajā dizainā, papildinot ar mūsdienu un tirgus prasībām.
Īpaša uzmanība pievēršana “Cara Šprotu” dizainam, kas izstrādāts 1905. gadā Rīgā un joprojām tiek aktīvi izmantots premiālo šprotu segmentā.

Augstākās kvalitātes šprotu konservu ražošana un eksports

Uzņēmums tradicionāli ražo augstākās kvalitātes šprotu konservus, pirmais Latvijā ieviesa figurāla tipa konservu kārbu ( Dingls un Hansa ) ražošanu. Jau kopš divdesmitā gadsimta astoņdesmitiem gadiem eksportē uz ārzemēm zivju konservu produkciju.
Uzņēmuma speciālisti ir ieviesuši daudz inovāciju, receptūru un jauninājumu zivju konservu ražošanas procesā. 

Iepakojuma inovācijas ar starptautiskiem partneriem

Brīvais vilnis sadarbībā ar Šveices uzņēmumu O Klein izstrādāja caurspīdīgo vāciņu, kurš nu jau kļūst ļoti populārs un pieprasīts. Plastmasas vāciņu ir vieglāk atvērt, un caur to ir redzams produkts. Kopā ar Vācijas kompāniju Vaidenhamer tika iegūta augstvērtīga plastmasas caurspīdīga konservu kārba, kura ir labāka par stiklu un kurā produkta garša ir labāka nekā jebkurā citā iepakojumā.

"Brīvais Vilnis" kā nozīmīgs uzņēmums Latvijā un starptautiskajā līmenī

Uzņēmums ir LTRK Zelta biedrs, LDDK biedrs, LPUF biedrs, viens no pirmajiem EAN koda ieviesējiem Latvijā. Uzņēmumam ir daudz godalgu, atzinības rakstu un medaļu no starptautiskajām izstādēm. Šobrīd “Brīvais Vilnis” 80% produkcijas eksportē uz 40 valstīm.
bv razotne 1

AS Brīvais Vilnis ir noslēguši 19.10.2017. līgumu Nr. SKV-L-2017/507 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Atsauksmes